Vinç Sözlüğü

Bu yazımızda vinç sektöründe kullanılan sözcüklerin anlamlarını inceleyeceğiz. Böylece sektörün diline daha iyi hakim olabilirsiniz.

A B C Ç E F H I İ J K L M N O P R S T U V Y

A 

Acil Stop: Ani tehlike algılandığında çalışmanın en kısa zamanda durdurulması için kullanılan buton. 

Alt Beton Balast Ağırlığı: Vincin dengede kalması için kullanılan ve vincin kulesinin tabanına şase üzerine yerleştirilen uygun ölçülü ve ağırlıktaki beton elemanlar. 

Ataşman: Farklı şekil ya da ebattaki yükleri tutmak üzere tasarlanmış, kanca altına veya üzerine monte edilen aksesuar. 

Aybolt: Halka başlı ve cıvatalı imal edilen kaldırma ekipmanı.

B

Bağlama Sapanları: Yükün vincin kancasına asılması ya da bağlanması için kullanılan, çelik halat veya polyesterden yapılmış belirli kapasitelerde yük bağlama ve tutma elemanları.

Bakım Kartı: Vincin özellikleri, yapılan periyodik bakımları, arızaları, arızanın kim tarafından nasıl giderildiği gibi kayıtların yapıldığı formlardan oluşmuş kart ya da kartlar.

Binaya Bağlama Elemanı: Vincin kule yüksekliğinin serbest çalışma yüksekliğinden daha yüksek çalışma yüksekliğine çıkartılması için kuleyi binaya bağlayarak kulenin aşırı sallanmasını engelleyip vincin dengede kalmasını sağlayan belirli ölçü ve şekilde çelik halattan yapılan eleman.

Bom: Mobil vinçlerde ana şase ve cendereye bağlı kargo halatların makaralarla üzerinden geçtiği kaldırıcı aksam.

Bom Açısı: Vinç bomunun vinç kulesine pimlendiği noktadan geçtiği kabul edilen yatay bir doğru ile vinç bomu arasında kalan açı.

Bomu Hareketli (Luffing) Vinç: Bomu aşağı yukarı hareket eden vinç.

Bom Yatırma ve Kaldırma Mesafesi: Bomu vincin özelliklerinin ve emniyet sistemlerinin izin verdiği sınırlarda aşağı sınıra yatırıldığında ve yukarı sınıra kaldırıldığında kancanın yataydaki hareket mesafesi.

Buton: Üzerine basıldığında kontrol sistemindeki istenilen hareketi yaptırılmasına izin vererek çalıştırmaya yarayan kontrol düğmesi.

C

C Kancası: Dairesel formda, C şeklinde ucu açık koçağa takılan kanca.

Cıvata: İki parçayı birbirine bağlamaya yarayan bağlantı elemanı.

Ç

Çapraz Çekme Hareketi: Bir yükü, kancaya kanca halatı yük eksenine dik olmayacak şekilde bağlayarak kaldırmaya çalışıp, yükü hem dikey hem de yatay hareketi birlikte yapacak şekilde hareket ettirme.

Çift Kirişli Gezer Vinç: Kolon üzerine döşenmiş raylar üzerinde hareket eden ve ağır yüklerin taşınmasında kullanılan vinç.

E

Elleçleme: Yükleme, boşaltma, aktarma, istifleme ve yığma işlemleri.

F

Flanş: Operatör kabininin boma veya şaseye bağlantısını sağlayan konstrüksiyon elemanı.

Flipper: Spreader’lerin konteynerlere sabitlenmesinde kullanılan kılavuz kürekler.

H

Halat: Kendir veya çelikten yapılmış ve demet halinde birbirine sarılmış, bükülmeye ve çekmeye uygun kaldırma ekipmanı.

Halat Kılavuzu: Halatın tambura sıralı ve doğru olarak sarılmasını sağlayan makine elemanı.

Hareket Sınırlayıcı (Limit Switch): Hareketi sınırlayıcı mekanik veya elektrikli araç ya da anahtar.

I

ISCO (İnternational Standard Classification of Occupations): Uluslararası Standart Meslek Sınıflaması.

İ

İSG: İşçi Sağlığı ve Güvenliği.

İşaretçi: Yüklerin kaldırma, taşıma, boşaltma ve indirme işlemlerinde operatöre el, kol, ses işaretleri ve haberleşme cihazları ile yol ve yön gösteren yetiştirilmiş kişi.

J

Joystick: Vinçte, dört boyutlu; bom yatma, bom dikme, aşağı, yukarı, sağ, sol, kendi ekseninde dönüş hareketleri ile vincin yürütülmesini sağlayan kumanda kolu.

K

Kabinden Kumandalı Vinç: Operatörünün vinç üzerinde bulunan kabin içerisindeki kumanda panelinden kumanda ettiği ve aşağıda bulunan işaretçi yardımıyla kullanılan köprülü vinç.

Kama: Bir parçayı bir mile bağlayan ve kayma kuvvetlerini ileten makine elemanı.

Kanca: Çengel şeklinde kıvrımlı çelik yük tutma elemanı.

Kanca Tambur Sarım Düzeni: Kanca halatının tambura sarılma şekli.

Kapma: Dökme yükü m3 cinsinden elleçlemeye yarayan, vincin koçasına takılarak yükü elleçlemeye yarayan yardımcı ekipman.

Karabina: Sapanlama işlemlerinde, halatların birbirine emniyetli şekilde eklenmesi için kullanılan aparat.

Kavrayıcı (Kıskaç): Yükü altından ya da her iki yanından tutmak için kullanılan mekanik kaldırma ataşmanı.

Koça: Vincin kargo halatlarının bağlı olduğu, ucundaki v kanca sayesinde spreader, polip, kapma, çelik halat, sapan gibi aparatların takılabildiği mekanik ve elektrikle çalışan aksam.

Kopilya: Pim ya da cıvatanın yerinden çıkmasını önlemek için pim veya cıvatanın ucundaki deliğe çakılan iki kollu bir makine elemanı.

L

Lashing: Yükü halat, tel, liftin uskuru (çubuk), zincir vb. yöntemlerle sabitleme veya sağlamlama (bağlama) işlemi.

Levye: Bir şeyi yerinden oynatmaya, hareket ettirmeye yarayan kaldıraca benzeyen alet.

Limit Anahtarı: Bir hareketi sınırlayıcı mekanik veya elektrikli araç.

Limit Rayı: Limit anahtarını etkileyen ray.

M

Makara: Halatın yük taşıma doğrultusunu değiştiren daire ve halata uygun kanalı bulunan makine elemanı.

Mapa: Halka şeklinde olan ve halkanın açık tarafında bir cıvata ile açık iki uç arası birbirine bağlanan çelik yük tutma ve bağlama elemanı.

Mayna: Yükü indirme ya da kancayı kaldırma ataşmanını aşağı yönde hareket ettirme işlemi.

O

Operatör: İş makinelerini kullanan ehliyetli ve vasıflı eleman.

Overframe: Yükün veya elleçleme koşullarının güvenliği açısından özel işlem gerektiren yük konteynerinin güvenli şekilde hareket ettirilebilmesi için, taşıyıcı düzeneğe sabitlenmesinde kullanılan yükseklik arttıran aparat.

P

Pergel Vinç: Montaj edildikleri kolon etrafında 180, 270 ve 360 derecelik hareket yapma kabiliyetine sahip vinç.

Polip: Dökme yükü, hidrolik düzeneği sayesinde ayakları ile kavrama ve elleçleme aparatı.

Polip Kepçe: Üzerindeki kolları ile yükü kavrayarak tutan kaldırma ataşmanı.

Portal Vinç: Genelde yarı açık ve açık alanlarda kullanılan ve zemine döşenmiş raylar üzerinde hareket eden vinç.

Puantör: Her yük kalemini veya konteyneri, belirli bir yere (örneğin CFS depo bölmesi, konteyner doldurma kapısı, vinç altı, saha interchange bölmesi) girip çıkarken kontrol etme, sayma, sınıflandırma, kaydetme işlerinden sorumlu kişi.

R

Radansa: Sapanlama işlemlerinde, halatların ezilmeye, kesilmeye ya da deformasyona karşı emniyeti için kullanılan aparat.

Ray Ayak Bağlantıları (Kelepçe): Vinci alt yürüyüş kısmından raya bağlayan kelepçeler.

Ray Bağlantıları: Rayı birbirine ve bir yere bağlayan bağlantı elemanları.

Ray Tamponları: Vinci rayın ucuna gelmeden belli mesafede çarparak durmasını sağlayacak makine elemanı.

S

Saha: Yayaların erişimine kısmen veya tamamen kapalı olan, yük elleçleme ve teknik işlere ayrılmış, operatörün görev yaptığı her türlü inşaat ve üretim alanları ile lojistik sektöründe; antrepo, terminal, rıhtım ve gemi gibi faaliyet alanları.

Sapan: Bağlayarak yükü kaldırmaya yarayan alt ekipman.

Sapancı: Yükün vince bağlanması işini yapan kişi.

Saplama: Cıvata türü şase bağlantı ekipmanı.

Segman: Sızdırmazlık sağlamak için kullanılan diğer bir amaç olarak da takılı bir makine parçasının yerinden çıkmasını önlemek için kullanılan çelik çember şeklindeki makine elemanı.

Serdümen: Uluslararası kabul görmüş işaretlerle iş makinesi operatörünü yönlendiren, vinç ehliyeti veya serdümenlik sertifikası olan vasıflı eleman.

Somun: Üzerine takılacağı cıvataya uygun diş açılmış olan, cıvatanın yerine takıldıktan sonra ucuna sıkılan makine elemanı.

T

Tambur: Halatın sarıldığı yivli makine elemanı.

Tek Kirişli Monoray Vinç: Tek bir kolon üzerinde tutunarak hareket eden hafif yükleri taşımak üzere kullanılan vinç.

Terminal: İşletmenin denetim ve gözetimi altında bulunan çalışma sahaları (rıhtım, iskele, CFS, geçici depolama yerleri ve açık arazi gibi).

Travers: Uzun yükleri dengeli kaldırmak ve halat başına düşen kuvveti azaltmak için kullanılan kaldırma ataşmanı.

U

Unslashing: Yükün bağlarını çözme işlemi.

V

Vinç: Bir yükü; her türlü inşaat ve üretim alanı ile, gemi-kara, kara-kara, gemi-gemi arasında kaldırarak taşıyabilen iş makinesi.

Vinç Ana Enerji Anahtarı(Şartel): Vince gelen elektrik enerjisini açıp kapatan anahtar.

Vinç Bakım Kataloğu: Vincin bakım talimatlarının yazılı olduğu kitap.

Vinç Bom Açı Göstergesi: Bom açısının kaç derece olduğunu gösteren açı ölçü aleti.

Vinç Dönüş Sistemi: Vince dönüş hareketini yapmasını sağlayan sistemlerin tamamı.

Vinç (Kanca) Halat Kaldırma Tamburu: Kanca halatının sarıldığı makine elemanı.

Vira: Yükü halat ve palanga yardımı ile yukarı istikamette kaldırma.

Y

Yağ ve Cinsleri: Makine elemanlarının sürtünmelerini azaltarak rahat ve sessiz çalışmasını sağlayan petrol ürünleri ve bunların kullanma yerine göre cinsleri.

Yağlama Noktaları: Vincin yağlanması istenen ve yağlamanın yapılacağı kısımlar.

Yük: Vincin taşıyıp ilettiği şeylerin tümü.

Şurada paylaş:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Rastgele ürün

Sosyal Medya

En Çok Okunanlar

Abone Ol

Gönderilerimizden haberdan olmak için bültene abone olabilirsiniz.

Spam ve bildirim yok, sadece yeni ürün ve gönderiler olacak.

Yazmaya başladığınızda, en yaygın arama terimlerini önereceğiz.

Bu site size daha iyi hizmet verebilmek içi çerezleri kullanmaktadır. Detaylı bilgi için tıklayınız.